• Contributie kosten per maand;

  Contributie CSVC per 1-1-2021

  In juni 2020 hebben de beide hoofdbesturen van cv Germanicus en vv CSVC besloten de jeugdcontributie per 1-1-2021 gelijk te trekken die in verband met de samenwerking in de SJO FC Coevorden.

  Voor CSVC houd dit in dat we in de jeugd een categorie extra krijgen de ( middenbouw ). Voor de senioren zijn er geen veranderingen.

  Ook heeft het bestuur besloten om dit jaar geen verhoging door te voeren.

  Onderstaand de contributie tarieven:

  Jeugd:

  Mini kabouters (   0 tm   5 ) €   2,00 p. mnd.

  Onderbouw (  6 tm  12 ) €   8,50 p. mnd.

  Middenbouw ( 13 tm  15 ) €   9,50 p. mnd.

  Bovenbouw ( 16 tm 18 ) € 11,00 p. mnd.

  Senioren:

  Senioren ouder dan 18 jaar ( veld ) € 16,25 p. mnd.

  Senioren ouder dan 18 jaar   ( zaal ) € 16,25 p. mnd. 

  Senioren ouder dan 18 jaar ( zaal + veld) € 25,20 p. mnd.

  Junioren  zaal + veld ( zaal + veld) € 18,10 p. mnd.

  Steunende leden €   8, 50 p. mnd.

  Donateurs per jaar € 18,25 p.  jaar.

  Eenmalige bondscontributie KNVB:

  Senioren €  11,40 

  Jeugd 6 tm 18 €    8,50

  Kledingfonds eenmalig bij aanmelding: €  16,00 ( senioren)

 • Vragen?

  Penningmeester:

    Wim Wiegmann     0524-850233  06-48509237 e-mail