• Contributie kosten per maand;

  M.i.v. 1-1-2022 wordt de contributie geint door ClubCollect :https://www.clubcollect.com/nl/signin/

  ClubCollect factureert een ½ jaar vooruit. De periodes zijn van juli tm dec en januari tm juni. U ontvangt een betaalverzoek waarmee u kunt aangeven of u in 1 keer of in termijnen wil betalen. Betaald u in 1 x zijn er geen extra kosten aan verbonden betaald u in termijnen dan wordt er € 1,00 incassokosten per incassotermijn in rekening gebracht.


  Voor de duidelijkheid als u senior lid bent van de vereniging kunt u per ½ jaar opzeggen nml. voor 31 december of 30 juni van het lopende kalender jaar. Jeugd leden kunnen per maand opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij onze ledenadministrateur Davor Pobric: d.pobric@icloud.com. Voor vragen kunt u terecht bij de leden administrateur of bestuur.

   

  Jeugd:
  Mini kabouters (  0 tm   5 ) €   2,50 p. mnd.
  Onderbouw (  6 tm  12 ) €   9,00 p. mnd.
  Middenbouw ( 13 tm  15 ) €   10,00 p. mnd.
  Bovenbouw ( 16 tm 18 ) € 11,50 p. mnd.


  Senioren:
  Senioren ouder dan 18 jaar ( veld ) € 17,25 p. mnd.
  Senioren ouder dan 18 jaar   ( zaal ) € 17,25 p. mnd. 
  Senioren ouder dan 18 jaar ( zaal + veld) € 26,20 p. mnd.
  Junioren  zaal + veld ( zaal + veld) € 18,60 p. mnd.
  Steunende leden €   9, 50 p. mnd.
  Donateurs per jaar € 19,25 p.  jaar.
  Recreanten ( 7 x7) € 11,00 p.mnd


  Eenmalige bondscontributie KNVB:
  Senioren €  12,40 
  Jeugd 6 tm 18 € 9,00

  Kledingfonds eenmalig bij aanmelding: €  16,00 ( senioren)

 • Vragen?

  Penningmeester & ledenadministratie

   

   Davor Pobric    06-12628749 e-mail