• Contributie kosten per maand;

  M.i.v. 1-1-2022 wordt de contributie geint door ClubCollect :https://www.clubcollect.com/nl/signin/

  ClubCollect factureert een ½ jaar vooruit. De periodes zijn van juli tm dec en januari tm juni. U ontvangt een betaalverzoek waarmee u kunt aangeven of u in 1 keer of in termijnen wil betalen. Betaald u in 1 x zijn er geen extra kosten aan verbonden betaald u in termijnen dan wordt er € 1,00 incassokosten per incassotermijn in rekening gebracht.


  Voor de duidelijkheid als u senior lid bent van de vereniging kunt u per ½ jaar opzeggen nml. voor 31 december of 30 juni van het lopende kalender jaar. Jeugd leden kunnen per maand opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij onze ledenadministrateur Jaap van Dijk: vandijklammers@ziggo.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de leden administrateur of bestuur.

   

  Jeugd:

  Mini kabouters (   0 tm   5 ) €   2,00 p. mnd.

  Onderbouw (  6 tm  12 ) €   8,50 p. mnd.

  Middenbouw ( 13 tm  15 ) €   9,50 p. mnd.

  Bovenbouw ( 16 tm 18 ) € 11,00 p. mnd.

  Senioren:

  Senioren ouder dan 18 jaar ( veld ) € 16,25 p. mnd.

  Senioren ouder dan 18 jaar   ( zaal ) € 16,25 p. mnd. 

  Senioren ouder dan 18 jaar ( zaal + veld) € 25,20 p. mnd.

  Junioren  zaal + veld ( zaal + veld) € 18,10 p. mnd.

  Steunende leden €   8, 50 p. mnd.

  Donateurs per jaar € 18,25 p.  jaar.

  Eenmalige bondscontributie KNVB:

  Senioren €  11,40 

  Jeugd 6 tm 18 €    8,50

  Kledingfonds eenmalig bij aanmelding: €  16,00 ( senioren)

 • Vragen?

  Penningmeester & ledenadministratie

    Wim Wiegmann     0524-850233  06-48509237 e-mail
    Jaap van Dijk         0524-515923 -                    e-mail