• Corona protocol

  Als CSVC volgen wij de het protocol van de KNVB op. Dit protocol kunt u hieronder lezen. Wij willen u als bezoeker van de vereniging vragen om u aan de regels te houden. Samen houden we Corona onder controle!

   voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

  heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een  huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.  Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;  

  spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; 

  tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat  een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten  worden; 

  houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat; 

  voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de  kleedkamers en in de kantines; 

  zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;  

  pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt; probeer de bal zo min mogelijk te koppen; 

  neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

  draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of  naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;  

  alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden.  Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand; 

  volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de  trainers en bestuursleden;  

  blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de  sportlocatie actief zijn;  

  gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt  direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;  

  geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is  niet toegestaan; 

  voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid  personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie deze link