Aankomende wedstrijd: () op . om

Jaar ledenvergadering Agenda

Aankondiging

 

Namens de v.v. C.S.V.C. heb ik de eer en het genoegen u, als lid van de v.v. C.S.V.C., uit te nodigen voor de

 

Najaarsledenvergadering v.v. C.S.V.C. 

 

Datum:22 november 2019

Plaats:Kantine van v.v. C.S.V.C. 

Aanvang:19.30 uur

 

Agenda:

 

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Notulen vorige jaarvergadering. (liggen op de tafels)

 3. Financieel verslag van de penningmeester.

 4. Evaluatie nieuwe organisatiestructuur.

 

Pauze:In de pauze kunnen vragen voor de rondvraag schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter.

 

 1. Bestuursverkiezing:

 • Aftredend: Geen

 • Vacant:Geen

 • Het bestuur stelt voor om het voorzitterschap van dhr. Thomas Tent opnieuw vast te stellen voor een periode van één jaar zoals de reglementen voorschrijven.

 

 1. Uitreiking onderscheidingen / waarderingen / lidmaatschapsspeldjes.

 2. Rondvraag.

 3. Sluiting door de voorzitter.Het bestuur nodigt daarnaast alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op deze ledenvergadering en

hoopt op een goede opkomst.


vr. gr.
voorzitter
Th. Tent (E-mail: Th.Tent@ziggo.nl)