Aankomende wedstrijd: () op . om

Nieuwsbrief CSVC januari 2020

Nieuwjaarsreceptie
Afgelopen vrijdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie in de kantine van CSVC. Aan degene die hier niet aanwezig waren wenst het bestuur alsnog een sportief nieuw jaar.

Rookverbod sportpark
Vanaf 1 januari 2020 geldt op het sportpark een rookverbod tijdens trainingen en wedstrijden van de jeugd.

Kantine
Op de algemene ledenvergadering heeft de accountant zijn zorgen geuit betreft de marge van de kantine-inkomsten van het afgelopen boekjaar. Wij hebben inmiddels als bestuur hier een aantal maatregelen voor getroffen. Deze zijn gecommuniceerd met de kantinecommissie.

Website
Wij verwachten de nieuwe website van CSVC eind januari / begin februari operationeel te hebben.

Drugs
Ondanks zijn er op het sportpark overblijfselen van harddrugs gevonden. Het bestuur distantieert zich hier nadrukkelijk van en wil nogmaals benadrukken dat hier een no-tolerance beleid voor geldt.