• Sport ondersteunende bijdrage ING

    29 okt 2020
  • Door de inspanning van Davor Pobric hebben wij ook dit jaar weer gebruik kunnen maken van de Sport ondersteunde actie van de ING en hebben een mooi bedrag binnen gekregen die we vooral in deze tijd goed kunnen gebruiken. Wij danken de ING voor hun steun en Davor voor zijn inzet.