• Voorbereidende werkzaamheden groot onderhoud

    3 apr 2021
  • Afgelopen zaterdag zijn er veel vrijwilligers aanwezig geweest bij CSVC om te helpen met het strippen van veld 1 zodat binnenkort een begin kan worden gemaakt met groot onderhoud. CSVC wil haar vrijwilligers hier hartelijk voor bedanken!